Стратегія розвитку Центру ЯРМІЗ була сформована з метою реалізації місії та візії Центру, на основі ціннісних орієнтирів та принципів.

Ключовою цінністю у системі реінтеграції ми визначаємо стан благополуччя ветерана та його родини. Відповідно стратегічними векторами є програмна та проєктна діяльність у напрямку досягнення фізичного, психологічного, економічного, соціального та духовного благополуччя.

 

Стратегічні напрямки діяльності

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення фізичного благополуччя ветеранів/ветеранок та членів їх родин полягає у пропагуванні здорового способу життя та застосуванні фізичних активностей і природних факторів, які у комплексному процесі сприяють відновленню та покращенню здоров’я та працездатності.

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення психологічного благополуччя ветеранів/ветеранок та членів їх родин полягає у формуванні, застосуванні та пропагуванні підходів та заходів спрямованих на покращення, відновлення, корекцію ментального здоров’я, емоційної рівноваги, створення умов для розвитку та утвердження гармонійної особистості.

 

Даний напрямок передбачає:

 • зняття психоемоційної напруги, дратівливості, страху, профілактику саморуйнівної поведінки та інших психологічних проблем за допомогою різноманітних комплексних впливів (впровадження роботи peer-to-peer консультування, організація груп взаємопідтримки та взаємодопомоги, групова робота з психологом, індивідуальна робота з психологом, арт-терапія).
 • гармонізацію сімейних стосунків (зміну особистісного сприймання людиною домашнього простору для забезпечення безперешкодної і повноправної участі в житті сімʼї, психологічну допомогу членам сімʼї, адаптацію членів родини до умов співжиття і взаємодії з ветераном/ветеранкою АТО/ООС).
 • налагодження комунікації з міжнародними фахівцями, профільними організаціями; партнерство у спільних проектах.

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення економічного благополуччя, як основоположного для розвитку суспільства, полягає у наданні послуг, спрямованих на покращення економічної спроможності, професійної незалежності та фінансової грамотності, зокрема покращення економічної свідомості громадян, їх матеріальної зацікавленості у результатах своєї діяльності та розвитку творчих здібностей.

Проєктна діяльність Центру ЯРМІЗ у цьому напрямку фокусується на таких компонентах, як:

  • Профорієнтація
  • Працевлаштування та самозайнятість
  • Шлях побудови кар’єри
  • Підприємництво
  • Фінансова грамотність
  • Цифровізація
  • Креативне мислення

Робота Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення соціального благополуччя спрямована на відновлення основних соціальних функцій, покращення взаємовідносин між різними соціальними групами, задоволення соціальних потреб, адвокацію прав та інтересів ветеранської спільноти. Саме ступінь задоволення цих потреб визначає рівень життя людини, сім’ї, соціальної групи та суспільства в цілому.

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку духовного благополуччя стосується відносин людей з приводу їх духовних цінностей, моральних норм поведінки, культури, громадянської позиції, захисту навколишнього середовища, екологічної відповідальності. Система заходів у цьому напрямку спрямована на формування громадської активності та відповідальності, цілеспрямованості, здатності впливати на рішення місцевої/регіональної/державної влади, на відновлення відчуття приналежності до родини, громади, суспільства.

Метою даного напрямку є створення умов для сприяння творчій активності відвідувачів, пропагування збереження безцінної культурно-духовної спадщини українського народу, в тому числі вшанування пам’яті героїв та патріотичному вихованню молоді, розвитку національної ідентичності.