Право бути щасливими

Проєкт “Право бути щасливими” реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження». Загальний бюджет проєкту: 293 590 грн. (265 000 грн.)
Термін реалізації: червень – жовтень 2022 року.

Проєкт складається з кількох етапів і спрямований на навчання фахівців та роботу з дітьми-підлітками (13-15 років) та їх батьками. Робота здійснюється за авторською програмою експертки Центру «ЯРМІЗ», кандидата психологічних наук Ольги Плетки з
роботи з дітьми та дорослими «Діти України», рецензованої Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України та рекомендованою для застосування в освітніх закладах.

Мета: побудова плану відновлення стану благополуччя у дітей та батьків, які зазнали страхіть війни, шляхом впровадження упродовж червня-жовтня 2022 року унікального комплексу програм Ольги Плетки «Діти України»: «В обіймах життя» для дорослих та корекційно-відновлюваної програми «Пізнаю себе та світ навколо» для підлітків 13-15 років м. Києва та області, а також ВПО.

Проєкт передбачає:
1. Підготовку 10 фахівців за авторською Програмою відновлення «Пізнаю себе та світ навколо» для роботи з травмою для дітей та навчання за Програмою «В обіймах життя» для дорослих.
2. Практичне втілення пілотного проєкту Програми на прикладі підліткової групи (13-15 років) та їх батьків (10 родин: 10 дітей-підлітків та 10 батьків).
3. Створення пам’яток для батьків «Як налагодити комунікацію з дитиною, що постраждала внаслідок війни».
4. Підготовку рукопису методичних рекомендацій для фахівців «Психосоціальна підтримка дітей, що пережили страхіття війни».

Унікальність Проєкту «Право бути щасливими» у його комплексному підході до проблематики відновлення після психотравми, у авторському баченні шляхів надання психосоціальної підтримки з огляду на вікові особливості розвитку дитини та залученні оточення в процес такої підтримки. Також програма відповідає нормативним вимогам щодо аналогічних програм і містить наступні компоненти: навчання та супровід фахівців, що надають допомогу, соціально-психологічний супровід батьків учасників програми і психосоціальна підтримка дітей та підлітків, учасників проєкту.

Програмою передбачено: групові заняття, індивідуальне консультування та виконання нескладних домашніх завдань учасниками проєкту. Програма підготовки фахівців складається з теоретичної, практичної та діагностично–аналітичної складових. До теоретичної відносяться: лекційно-семінарські заняття за темами. Практична складова наголошує на можливості вести групи та консультування під менторством. Діагностично-аналітичний блок крім діагностування стану навичок, залікового модулю, складається з групових супервізій, групового та індивідуального менторства.