Проєкт «Всеукраїнська школа «ЯРМІЗ» підвищення кваліфікації психологів у напрямку кризової психології»

Метою проєкту є підвищення кваліфікації психологів у напрямку кризової психології, набуття ними теоретичного та практичного досвіду роботи з клієнтами, що зазнали впливу збройного конфлікту з метою посилення у суспільстві культури психологічного консультування. 

Реалізація завдання полягає у розширенні й поглибленні раніше здобутих професійних знань, умінь і навичок, оволодіння новими сучасними підходами, апробація кращих міжнародних практик, шляхом організації навчань, тренінгів, майстер-класів, конференцій, форумів, робочих поїздок по обміну досвідом, запрошення профільних іноземних фахівців для психологів, соціальних працівників як самого Центру ЯРМІЗ, так і регіональних учасників, та інших бажаючих дізнатися специфіку психологічної реабілітації та реадаптації постраждалих від військових конфліктів. 

У 2020 році на проєкт, а саме придбання основних засобів, було витрачено 70 718,00 грн